Instalacje sprężonego powietrza w przemyśle

2021-09-09, ostatnia aktualizacja 2021-09-09 (14:56.16)

Instalacje sprężonego powietrza wykorzystuje się w niemal każdej gałęzi przemysłu. Niezbędne są w hutach szkła, zakładach farmaceutycznych, przy produkcji chemii budowlanej, ale także w wielu małych firmach o różnych profilach działalności.

Instalacje sprężonego powietrza
Instalacje sprężonego powietrzaźródło: Techem

Budowa instalacji

Ekonomiczna instalacja sprężonego powietrza wymaga indywidualnego podejścia i analizy potrzeb danej firmy. Precyzja w planowaniu oraz na etapie budowy i eksploatacji instalacji odpowiada za niezawodność jej działania i generowanie oszczędności. Wszelkie nieszczelności stają się przyczyną zmniejszenia efektywności, co przekłada się na bilans ekonomiczny przedsiębiorstwa. Dlatego niezwykle ważny jest odpowiedni dobór urządzeń i rurociągów. Właściwie skonstruowany rurociąg odpowiada za przesył skompresowanego gazu do urządzeń. Na instalację składają się sprężarki wyposażone w system sterowania i regulacji, system uzdatniania sprężonego powietrza, a także zbiorniki ciśnieniowe. Projekt instalacji musi precyzyjnie określać całkowite zapotrzebowanie na sprężone powietrze, a także ilość punktów odbioru, do których sprężarki doprowadzają sprężone powietrze w określonym czasie pod określonym ciśnieniem. Kluczem do prawidłowego działania systemu jest odpowiednia wartość ciśnienia.

Jak właściwie dobrać urządzenia i rurociąg?

Instalacje sprężonego powietrza muszą zapewniać wydajność i bezpieczeństwo. Dlatego wszystkie urządzenia i rurociągi należy dopasować do wymagań systemu i jego przeznaczenia. Surowce, z których rurociąg zostanie wykonany, powinien wykazywać się odpornością na działanie niskich i wysokich temperatur oraz korozji. Na ekonomiczny aspekt instalacji wpływa średnica rurociągu. Do jej obliczenia niezbędne jest uwzględnienie ciśnienia roboczego, długość rurociągu i przepływ. Stopniowanie rur skutkuje spadkiem ciśnienia powietrza, co generuje dodatkowe koszty w czasie eksploatacji – podobnie, jak w przypadku zastosowania dużej ilości kolan i zbyt małej średnicy rur. Dobór kompresora powinien uwzględniać specyfikę zasilanych urządzeń. W systemie należy uwzględnić zawory odcinające, dzięki którym nie ma konieczności odłączania całego systemu w przypadku awarii albo prac modernizacyjnych. Nie mniej ważne są odwadniacze instalowane przy stanowiskach odbioru powietrza.

Jak uniknąć błędów w instalacji sprężonego powietrza?

Poważnym mankamentem jest zastosowanie nieodpowiednich materiałów. Może to skutkować korozją i rozszczelnieniem, kondensowaniem się pary wodnej lub przedostawaniem się zanieczyszczeń do układu. Zalecane może być zastosowanie rur aluminiowych lub z wykonanych tworzywa sztucznego. Projekt instalacji powinien uwzględniać jej rozbudowę w przyszłości, a montaż i demontaż systemu musi być łatwy i szybki. Poważnym błędem jest również brak spustu kondensatu. Bez niego w instalacji mogą wystąpić zanieczyszczenia kondensatem. Filtry i osuszacze powinny zostać zamontowane w taki sposób, by można było wymieniać je bez konieczności wyłączania całego systemu. Należy pamiętać o tym, że zmniejszenie długości przewodów pozwala na redukcję stacjonarnego powietrza. Projekt i wykonanie instalacji powinny zawsze być przygotowane przez doświadczonych fachowców w tej dziedzinie, posiadających odpowiednie referencje. Daje to gwarancję uniknięcia błędów i niezawodność działania systemu.

Instalacja sprężonego powietrza może zasilać liczne urządzenia pneumatyczne, stosowane w przemyśle. Jej działanie jest bezpieczne i ekologiczne, lecz wymaga profesjonalnego projektu i montażu. Tylko wówczas będzie działać niezawodnie przez wiele lat.

Komentarze

Ten artykuł nie był jeszcze komentowany. Skomentuj jako pierwszy!