Salher Polska Sp. z o.o.

Łubna 62
05-532 Baniocha
woj. mazowieckie

Galeria zdjęć

System ręcznego czyszczenia kraty - usuwanie cząstek stałych większych niż 30 mm ze ścieków.
System ręcznego czyszczenia kraty - usuwanie cząstek stałych większych niż 30 mm ze ścieków.
Półautomatyczna krata z automatycznym czyszczeniem dla instalacji w kanale betonowym.
Kompaktowe urządzenie do podczyszczania.
Zbiornik bezodpływowy - do gromadzenia ścieków.
Osadnik zamknięty stożkowy przeznaczony do usuwania zawiesiny.
Niewielka oczyszczalnia ścieków.
Membranowa oczyszczalnia ścieków.
Urządzenie do recyklizacji wody.
Urządzenie do oczyszczania wód deszczowych.
Przepompownia ścieków i wód gruntowych.
Oczyszczalnia ścieków ze złożem zraszanym, bez zużycia energii elektrycznej.

KontaktJak dojechać